الیاف شیشه و کربن

دسته بندی الیاف کربن براساس خصوصیت فیزیکی: الیاف کربن بامدول یانگ، بسیار بالا{بیشتر از 450 گیگا پاسکال} الیاف کربن بامدول یانگ، بالا {بین 350 تا 450 گیگا پاسکال } الیاف کربن با مدول یانگ، متوسط {250تا 350 گیگا پاسکال } دسته بندی براساس نوع پیش زمینه : الیاف کربن با پیش زمینه قیر صنعتی الیاف […]

رزین پلی استر

  رزین پلی استرماده ای است که در مجسمه سازی وکارهای صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد، شکل اولیه رزین پلی استرمایع می باشد ولی اگر رزین پلی استر با ماده ، هاردنر ترکیب ومخلوط شود ازحالت مایع به حالت ژله ای تغیر شکل می دهد. بعد از گذشت چند ساعت و به تدریج سفت [...]

رزین اپوکسی

   یکی از زیرگروه های رزین های دوجزیی، رزین اپوکسی می باشد که خود شامل پایه های رزینی وهاردنر می باشد. این دوجز باتوجه به موارد مصرف، باید باهم ترکیب ومخلوط گردند وهنگامی که به طوراصولی ومناسب مخلوط شدند برروی سطوح و قالب های دلخواه ریخته می شوند. نکته مهم و اصلی این است که [...]

سیلیکون قالب گیری

سیلیکون قالب گیری

سیلیکون قالب گیری   سیلیکون قالب گیری به شما این امکان را می دهد تا از تمامی اشیا و آثاری که در اطرافتان وجود دارد قالب درست نمایید . ساختار سیلیکون از مولکول می باشد به همین خاطر از مقاومت حرارتی و کشسایی خوبی دارا است . برای همین قابلیت بریدن قالب در تولیدی به […]